I Näkten fiskar barn och ungdomar under 15 år utan avgift. I övriga vatten inom fiskevårdsområdet fiskar barn och ungdomar under 15 år gratis i sällskap av målsman som har giltigt fiskekort.

Näktens fvof består av flera olika vatten. I sjön Näkten är handredskapsfiske från land fritt för alla. Dvs med t ex kastspö från land. Med handredskap menas spö eller liknande redskap som är utrustat med lina och högst 10 krokar. Dessutom gäller att ”fiskemetoden som sådan inte får förutsätta användning av båt.

För fiske som inte omfattas av det fria landfisket, som t ex pimpelfiske skall fiskekort lösas.

För alla typer av fiske i annat vatten inom fiskevårdsområdet än sjön Näkten skall fiskekort lösas.

Priser: 100 kr/dygn, 300 kr/vecka, 600 kr/år.
Trollingkort: 200 kr/dygn, 600 kr/vecka, 1000 kr/år.

För fiskerättsägare avgiftsfritt inom eget skifteslag och för hela området 300 kr/år.

OBS! Trollingkort: Det berättigar till alla typer av fiske på sjön för fiskekortsinnehavaren inklusive trollingfiske. Under pågående trollingfiske behöver alltså inte alla på båten ha fiskekort.

Det är tillåtet att fiska med:
• Dunutter, dragutter, trolling och dragrodd med högst 10 beten per båt.
• Högst 180 meter bottensatta nät med största djup av tre meter.
• En bottensatt långrev med högst 100 krokar. Krokarna får inte vara uppflötade.
• Högst sex ryssjor eller burar. (Med burar avses även tinor, mjärdar och liknande redskap).
• Max 2 handhållna fiskeredskap per fiskareÖvriga allmänna regler

• Fiskeförbud hela året i samtliga tillrinnande åar och bäckar

• Fiskeförbud hela året i Billstaån ner till det gamla kraftverket

• Minimimått i samtliga vatten: öring: 40 cm, röding: 40 cm. Fångad öring och röding under minimimåttet skall återutsättas.

• Under tidsperioden 15 augusit till och med 31 oktober är nätfiske förbjudet direkt utanför samtliga bäckutlopp samt inom en radie av 500 från dessa.

Under övrig tid på året gäller enligt fiskelagen fiskeförbud om 300 meter ut från åmynning. Hänsyn skall också tas till fiskeådra.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/fiskelag-1993787_sfs-1993-787/

 Fiskerättsägare skall omfattas av stark rekomendation att följa dessa nätfiskeregler

• Alla fiskeredskap inklusive nätflöten som lämnas oövervakade skall tydligt märkas med namn och telefonnummer.

Övriga Undantag
• Öravattnet: Nät och utterfiske förbehållet endast fiskerättsägare.
• Nord- och Östernordtjärn: Endast sportfiske med handredskap. Kort skall lösas.
• Sjöändtjärn och Namnlösttjärn: Endast sportfiske med handredskap.

• Flobergssjön, Stor & Lillocksjön och Tallmyrtjärn: Fiskeförbud. 

Övrigt

Fiske utan giltigt fiskekort leder till avvisande från platsen samt kan leda till polisanmälan

Där fiske sker som avviker från fiskevårdsområdets bestämmelser, har fiskevårdsområdet eller dess företrädare i form av tillsynspersoner rätt att ta ut en kontrollavgift. Avgiften kan variera beroende på överträdelse, dock max 10% av aktuellt prisbasbelopp (prisbasbelopp 2023 är 52500kr)

Omärkt fiskeutrustning som påträffas samt utrustning som används vid olaga fiske (tjuvfiske) kan komma att omhändertas och förverkas.


Förtydligande angående barn/ungdomar:

I Näkten fiskar barn och ungdomar under 15 år utan avgift. I övriga vatten inom fiskevårdsområdet fiskar barn och ungdomar under 15 år gratis i sällskap av målsman som har giltigt fiskekort.

Näktens fiskevårdsområde öppnar upp för barn/ungdomar under 15 år att meta i alla bäckar runt Näkten förutom Billstaån där det råder fiskeförbud året runt. Målsman skall medfölja. 

https://www.näcktens-fvo.se

Vid frågor. Mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  

 

Tävlingar fast avgift: 500 kr oberoende av antal deltagare.

Företagstävlingar: 5 kr/deltagare.

Skolklasser: Kontakta Ordförande Anna Hallgren 

 

 

Tillsammans med Näktens fiskevårdsområde, SLU och Umeå Universitet har vi påbörjat en undersökning av rödingens liv i Näkten. Ett antal rödingar har fått ett numrerat märke på ryggen, vissa har även fått en invärtes sändare.

Sändarna skickar ut information som fångas upp av ett tjugotal mottagare som sitter på olika platser i sjön på 20-30 meters djup.

Vi vill be dig som fiskar och fångar en märkt röding om en tjänst!

Om det är möjligt är vi tacksamma för att du noterar numret på märket, men släpper tillbaka fisken. Den gör stor nytta när den simmar fritt och visar oss hur den rör sig. Ifall du fångat en märkt fisk på nät, eller som av annan anledning inte går att släppa tillbaka, vill vi gärna att du meddelar oss det. Meddela också ifall du hittar en sändare i buken på fisken (ser ut som som ett batteri). Vi arbetar långsiktigt för att stärka Näktens bestånd av röding, men för att veta hur vi ska hjälpa den behöver vi kunskaper. Ett sätt att skaffa oss det är att spåra hur fisken rör sig i sjön. Meddela numret på märket samt när och var fisken är fångad till Länsstyrelsen: 010 225 53 03 (Pierre Samuelsson, mån-fre, 8-16) eller pierre Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Dina uppgifter är viktiga för oss! Om du har frågor kan du vända dig till oss eller till Näktens fiskevårdsområde. Tack för att du hjälper oss lära oss mer om Näktens röding!