version 20190529

 

 

 

 

 

 

Fiske utan giltigt fiskekort är olagligt och ett brott mot fiskelagen (1993:787). Avsaknad av giltigt fiskekort kan leda till polisanmälan. 

Utsedda fiskekontrollanter har rätt att utfärda kontrollavgift samt beslagta all utrustning som används vid brott mot föreningens regler.

 

 

Fiskeregler

Samtliga personer över 15 år skall ha ett giltigt fiskekort 

Samtliga kort berättigar till all typ av i Sverige godkända fiskemetoder som ex. handredskapsfiske, nätfiske, trollingfiske m.m.

 

Samtliga fiskekort berättigar till att fiska med nät utan begränsning av antal.

Allt nätfiske är förbjudet utanför samtliga bäckutlopp inom en radie av 200 m

 

Fritt fiske med handredskap från land gäller för alla.

Allt fiske (även från båt) är fritt för ungdomar fram till dess att man fyller 15 år.Minimått:

Öring 30 cm

Röding 30 cm

 

I samtliga tillrinnande åar och bäckar är fiske förbjudet under hela året.

Fiskeförbud i Bilstaån ner till gamla kraftverket i Lillå under hela året.

Övriga Undantag:

- Öravattnet; nät och utterfiske förbehållet endast fiskerättsägare.
- Nord- och Östernordtjärn; Endast sportfiske med handredskap.
- Sjöändtjärn och Namnlösttjärn: Endast sportfiske med handredskap.

-Flobergssjön, Stor & Lillocksjön och Tallmyrtjärn: Fiskeförbud!

  

 

Årskort fiskerättsägare (registrerad fastighetsägare) utanför eget skifteslag: 250 kr. Som tidigare fiskar fiskerättsägare fritt inom eget skifteslag.

Tävlingar ej pimpel fast avgift: 500 kr oberoende av antal deltagare.

Pimpeltävlingar för s.k. ideella byföreningar: ingen avgift.

Företagstävlingar: 5 kr/deltagare.

Skolklasser: ett veckokort.

 

 

Tillsammans med Näktens fiskevårdsområde, SLU och Umeå Universitet har vi påbörjat en undersökning av rödingens liv i Näkten. Ett antal rödingar har fått ett numrerat märke på ryggen, vissa har även fått en invärtes sändare.

Sändarna skickar ut information som fångas upp av ett tjugotal mottagare som sitter på olika platser i sjön på 20-30 meters djup.

Vi vill be dig som fiskar och fångar en märkt röding om en tjänst!

Om det är möjligt är vi tacksamma för att du noterar numret på märket, men släpper tillbaka fisken. Den gör stor nytta när den simmar fritt och visar oss hur den rör sig. Ifall du fångat en märkt fisk på nät, eller som av annan anledning inte går att släppa tillbaka, vill vi gärna att du meddelar oss det. Meddela också ifall du hittar en sändare i buken på fisken (ser ut som som ett batteri). Vi arbetar långsiktigt för att stärka Näktens bestånd av röding, men för att veta hur vi ska hjälpa den behöver vi kunskaper. Ett sätt att skaffa oss det är att spåra hur fisken rör sig i sjön. Meddela numret på märket samt när och var fisken är fångad till Länsstyrelsen: 010 225 53 03 (Pierre Samuelsson, mån-fre, 8-16) eller pierre Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Dina uppgifter är viktiga för oss! Om du har frågor kan du vända dig till oss eller till Näktens fiskevårdsområde. Tack för att du hjälper oss lära oss mer om Näktens röding!