Hela Näkten med omnejder är ett Natura2000-område. Detta innebär att möjligheten att anlägga båtramper/sjösättningsplatser är väldigt begränsad.

Det är därför mycket viktigt att du som nyttjar de platser som ändå finns är ytterst vaksam och inte smutsar ner eller lämnar för stora avtryck efter dig.

De platser som finns är enkla men funktionsdugliga

 

I Sandnäset i sjöns södra del strax bortanför Gillhov finns båtramp och brygga.

 

i Gillhov finns en naturramp för att sjösätta. 

I Lillå, (Hackås) finns naturramp att tillgå. 

 

Tänk på att det periodvis är många som vill nyttja de få platser som finns. Parkera därför inte så du hindrar fler från att nyttja platsen!