Årsstämma Näktens FVO

 

Plats : Församlingshemmet Näs Kyrka 

Tid : 13:00 

 

Välkommen // Styrelsen